Kinderhulpwerk Nederland

Ieder kind een toekomst

Wie is er online

We hebben 4 gasten en geen leden online

Projecten

Algemene Project Informatie

Om u een beeld te geven van hoe wij met projecten omgaan willen we u laten zien hoe één en ander in zijn werk gaat.
Als u suggesties of aanvullingen heeft, horen wij die graag van u.

Visie
Een visie ontstaat vaak na het bezoeken van bestaande kindertehuizen of na het bezoeken van gebieden waar zich een project van KHW bevind maar waar de levensomstandigheden van dien aard zijn dat ze mens onwaardig zijn. Vaak zijn het gebieden waar mensen over het algemeen zo arm zijn dat ze niet in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien.

Missie
De missie die uit de visie voortvloeit hangt af van het project type. In Surkhet hebben we bijvoorbeeld gezien dat de hoogste nood de straatkinderen zijn. Kinderen worden geheel aan hun lot over gelaten als de ouders of één van de ouder sterft. Het gebeurt ook dat mensen gewoon niet meer rond kunnen komen, niet meer in hun eigen levensbehoefte kunnen voorzien en het besluit nemen om de kinderen alleen op straat achter te laten. Klinkt egoïstisch maar in een wereld van armoede is het normaal dat de sterkste overwint.

Doel
Ons doel is middelen te vinden waarmee wij de projecten kunnen realiseren.

In het geval van Surkhet hebben we ons twee doelen gesteld namelijk, het vinden van:

  • sponsoren voor de kinderen
  • sponsoren voor het bouwen van het kindertehuis


Sinds januari november 2009 hebben wij het eerste doel bereikt. Negentien kinderen hebben nu een sponsor. Door dit te realiseren krijgen deze kinderen nu reeds onderdak, scholing, kleding en medische verzorging.

Het tweede doel is nog niet bereikt. Op dit moment, april 2010, hebben we ongeveer 12% van het bedrag ontvangen.
Zodra wij 25% van het bedrag binnen halen gaan wij voor Nederlandse subsidie.

Financiële verantwoordelijkheid
Elk project heeft een projectleider in Nederland en in het land waar een project plaats vind. KHW zoekt mensen in die landen die betrouwbaar zijn. Daarbij is de ervaring die KHW heeft opgedaan in deze landen van cruciaal belang. KHW zit 10 jaar in Nepal en 30 jaar in India.

Het Surkhet project wordt in Nepal door RC Timothy (voorzitter van KHW Nepal) geleid. De financiële administratie wordt uitgevoerd door het bestuur van KHW Nederland en KHW (Bal Sewa) Kathmandu, Nepal.

Allen leggen weer verantwoordelijkheid af aan Adriaan Bais, de ambassadeur van KHW voor Nepal en India.

Project Plan
Van elk project wordt een projectplan geschreven. Het projectplan bestaat uit een beschrijving van het project, een kostenanalyse, tijdschema en verantwoordelijkheden. Het projectplan voor Surkhet wordt u toegezonden als u dat wenst.

Vrijwilligers

Een niet onbelangrijk punt is het feit dat iedereen die mee werkt aan dit soort projecten, of in het algemeen werkt voor KHW, dit op vrijwillige basis doet en er dus geen geld voor krijgt. Dit geldt ook voor RC Timothy te Nepal. Iedereen voorziet in zijn eigen levensbehoefte en betaalt uit eigen middelen de reizen die noodzakelijk zijn om dit project te laten slagen.
M.a.w. bij ons blijft geen geld aan de strijkstok hangen en wordt niemand "vet" betaald.

Heeft u na het lezen van dit stuk nog vragen, suggesties of aanvullingen, neemt u dan contact op met Kinderhulpwerk Nederland.

Wij horen graag van u.