Kinderhulpwerk Nederland

Ieder kind een toekomst

Van harte welkom op de site van Stichting Kinderhulpwerk Nederland.

Kinderhulpwerk helpt in ontwikkelingslanden, waar kinderen het dringend nodig hebben. Door onze hulp kunnen kinderen naar school, krijgen ze te eten, kleding, onderdak en waar nodig medische verzorging.

Het is verbazingwekkend dat een klein bedrag per maand, zo’n groot effect kan hebben voor een kind in een van de vele ontwikkelingslanden. Kinderen bloeien op en gaan daardoor een goede toekomst tegemoet. Helpt u mee? Dat kunt u bijvoorbeeld door een maandelijks bedrag te geven voor het onderhoud van een kind, of door een gift te geven voor één van de projecten voor de bouw van scholen, weeshuizen e.d.

Alle hulp is er op gericht dat de kinderen later in hun eigen levensonderhoud en mogelijk dat van hun leefomgeving leren voorzien.

Geïnteresseerd? Kijk dan verder op deze site hoe dat kan. Wij hopen dat u door het bekijken van deze site ook iets voor deze kinderen wilt betekenen. Zij hebben onze hulp hard nodig.

Kinderhulpwerk Nederland werkt nu vooral nog in India en Nepal, maar samen met Kinderhilfswerk Global Care worden duizenden kinderen in meer dan 18 ontwikkelingslanden van een goede toekomst voorzien. Kinderhulpwerk Nederland werkt volledig met vrijwilligers, zodat al het geld dat binnenkomt ten goede komt aan de armste kinderen in ontwikkelingslanden.