Kinderhulpwerk Nederland

Ieder kind een toekomst

Dehra Dun Public School

Dehra Dun Public School

De Dehradun Public School (voorheen Matthias Born Instituut) bestaat sind eind 1997 en ligt in het kleine stadje Kandoli. De school is zeer geliefd in Kandoli en omstreken.

Er is een team van zorgvuldig geselecteerd en vakkundig personeel aanwezig. Deze hardwerkende jonge mensen zijn de school zeer toegewijd. Dit uit zich onder meer in de zeer goede kwaliteit van onderwijs voor de kinderen. Tegenwoordig stijgt het aantal kinderen gestaag. 

In de loop van de tijd werd de gemeenschap opmerkzaam op de positieve impact die de school had op de levens van hun kinderen en steeds meer families namen deel. Het vertrouwen van de gemeenschap in KHW groeide en zij verlangde dat de school zou worden opgewaardeerd.  dit resulteerde in de nieuwbouw in 1997. Tegenwoordig kan onderwijs worden gegeven op de school tot en met klas tien. DPS heeft een goed uitgerust computer lokaal en een goed gevulde, groeiende bibliotheek.

Bus Dehra Dun P.S.

De school is in het trotse bezit van drie bussen waarmee ook kinderen die veraf wonen kunnen worden opgehaald, dit zijn vaak kinderen waarvan de ouders grote waarde hechten aan goed onderwijs en die in staat zijn het schoolgeld te betalen. Hierdoor krijgt KHW wat meer speling om kinderen onder te brengen waarvan de ouders dringend ondersteuning nodig hebben.

Dehra Dun Public School (DPS) ligt in het kleine stadje Kandoli. De school ligt in een schitterende en vredige omgeving omgeven door de rust van bos en ongeveer 15 km ten westen van het centrum van de stad.

Er heerst veel armoede in de dorpen rondom de school. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de achterstand van de regio. De inwoners van deze dorpen behoren hoofdzakelijk tot de laagste klassen. Als gevolg van de lage bewustwording hechten de mensen weinig waarde aan onderwijs, goede voeding, sanitaire voorzieningen en hygiƫne, dit resulteert in een slechte gezondheid, vooral van de kinderen. Het grootste deel van de dorpelingen verdient zijn inkomen met akkerbouw. De mensen bebouwen hun kleine stukje land waarvan de opbrengst heel erg afhankelijk is van de hoeveelheid regen die valt. Sommige hebben betaald werk en de anderen zijn voornamelijk handarbeiders.

De school is bescheiden gestart in 1994, onder een boom met vijf leerlingen. Vanaf het eerste begin heeft KHW geprobeerd speciaal de nadruk te leggen op het onderwijs voor meisjes. In het begin was dit niet eenvoudig en het niveau van interesse en motivatie was erg ontmoedigend. Kinderen op de school krijgen was een zware taak.  In de loop van de tijd werden de positieve effecten merkbaar die de school heeft op de levens van de kinderen en steeds meer families stuurden hun kinderen naar school. Het vertrouwen van de gemeenschap in KHW groeide.

DPS wil niet alleen zorgen voor de schoolopleiding van de kinderen maar heeft een holistische visie op hun opgroeien. De school voorziet in een voedzame middagmaaltijd voor de kinderen. Regelmatig wordt de gezondheid en de ontwikkeling van de kinderen gecontroleerd. Kinderen worden niet alleen gemotiveerd goed te studeren maar worden ook aangemoedigd deel te nemen aan andere activiteiten zoals;  culturele programma’s, muziek, schilderen, naaien en borduren. De school organiseert educatieve excursies en dringt aan op een totale ontwikkeling van het kind. De kinderen op school wordt geleerd respect te hebben voor het milieu, de waarde van arbeid, het belang van hoge morele waarden en hen wordt geleerd tolerant te zijn en respect te hebben voor andere religies. KHW helpt en ondersteunt ook gezinnen met problemen die het welzijn van het kind benadelen. 

DPS is er op gericht te voorzien in goed onderwijs in een goede omgeving voor kinderen uit onder gepriviligeerde achtergronden. Wij geloven dat een gezonde, op waarden gebaseerde, holistische opleiding de eerste stap is naar een gevuld, succesvol en productief leven dat toegevoegde waarde heeft voor de gemeenschap en het land.