Kinderhulpwerk Nederland

Ieder kind een toekomst

…Wat u misschien wel wilt weten                                                                                                                                                                                                            

 Kinderhulpwerk Nederland is een stichting, opgericht in mei 2001, met als doel kinderen in ontwikkelingslanden, met name in India en Nepal, via financiële adoptie een kans op een beter leven en een menswaardige toekomst te geven. 

Wij doen dit voornamelijk via de financiële adoptie van een kind en door de financiële ondersteuning van specifieke projecten. Al voor euro 30,- per maand, zijn wij in staat kinderen te voorzien van scholing, betere huisvesting, voedsel en indien nodig, medische verzorging. Natuurlijk is het ook mogelijk met meerdere personen één kind te adopteren. Uw eventuele bijdrage kunt u storten op IBAN rekeningnr. NL84INGB0000001418 bij de ING bank.

 

Wenst u meer informatie, schrijf of bel ons, zonder verdere verplichting 

…wetenswaardigheid 

Bestuur en vrijwilligers werken allemaal op non-profit basis. Dus zij ontvangen geen salaris of vergoeding. 
Dat betekent dat maximale deel van de donaties ten goede komt aan de kinderen of de projecten.